Management

KHOONG Chan Meng

Mr. KHOONG Chan Meng

Director & CEO

YUM Hui Yuen

Ms. YUM Hui Yuen

Deputy Director

LEONG Mun Kew

Dr. LEONG Mun Kew

Deputy Director

A+
A-
Scrolltop